Новости

17 июня 2010

2-ге видання книжки

Було підписано до друку 2-ге видання книжки "Валеологія.Основи індивідуального здоров'я людини"

26 ноября 2007

Рекомендовано до друку

Рекомендовано до друку вченою радою Сумського державного педагогічного університету ім,А.С.Макаренка. Прото…

02 апреля 2008

Гриф Міністерства освіти

Гриф надано Міністерством освіти і науки України. Лист №1,4/18-Г-758

Валеологія (від латинського valeo-"здоров'я", "бути здоровим")є наукою про здоров'я. Вперше цей термін запропонував професор І.І.Брехман у 1980 р. У наш час валеологія існує в таких вимірах: як філософсько-світоглядна система; як наука; як навчатьний предмет; як система практичної діяльності й оздоровчих технологій.

Валеологія — це нова інтегративна галузь знань, комплексна навчальна дисципліна, що вивчає закономірності, способи та механізми формування, відновлення та зміцнення здоров'я людини з використанням природних оздоровчих методів і технологій.

Головною метою валеології є оздоровлення людини шляхом залучення її до здорового способу життя.

Головне завдання валеології полягає у вивченні закономірностей формування індивідуального здоров'я та умов його збереження і зміцнення.

Предмет дослідження валеології — індивідуальне здоров'я, резерви здоров'я людини а також здоровий спосіб життя.

Об'єкт дослідження валеології — психосоматичний функціональний стан людини з урахуванням усієї складності і різноманіття біологічних, соціально-економічних, екологічних, морально-етичних, побутових, професійних, суспільно-політичних та інших умов життєдіяльності.

© valeology2009

Конструктор сайтов - uCoz